Online adatvédelmi nyilatkozat

Az Apis Logistic Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap oldalai bármikor megtekinthetők anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról.
A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználók személyes érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás szerint jelen esetben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Más esetekben az adatkezelés alapulhat a törvény kötelező rendelkezésein is. Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával történő személyes adatainak kezelése az adatkezelő, vagyis az APIS Logistic Kft. jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor. Ezen személyes adatokat Társaságunk csak azon dolgozói ismerhetik meg, akiknek munkája során elengedhetetlenül szükséges ezen adatok megismerése. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg Önt:
Ön a vonatkozó jogi szabályozás szerint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az adatkezelőnél. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintettel személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy Ön, a jogainak megsértése érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás törvényszéki hatáskörbe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása a hírlevélre való feliratkozás során kerülhet birtokunkba, míg más adatok megadása a nyereményjátékokban, akciókban való részvétel előfeltétele lehet. Az Apis Logistic Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek.
Az Apis Logistic Kft., mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.
  • kapcsolat
  • Apis Logistic Kft.
  • 1044 Budapest Óradna utca 5.
  • +36-1 / 288-5800
  • +36-1 / 288-5811
  • info@apis.hu
Copyright © Apis Logistic Kft. 2013 www.apis.hu